Wzajemnie rozumienie partnerów

W codziennym pożyciu dwojga ludzi występuje jednak o wiele więcej spraw i problemów, które utrudniają wzajemne zrozumienie partnerów i ich7 akceptację, a których kulturalni ludzie, świadomi odpowiedzialności i trudności wzajemnego pożycia, starają się po prostu unikać.
Czego więc należałoby w kochającym się małżeństwie unikać? Można by małżonkom poradzić, aby unikali nieustannego odgrzebywania przeszłości w małżeństwie, co ‘prowadzi do niepotrzebnych napięć, wywołanych urojeniami własnej wyobraźni,, związanymi z przeszłością partnera, i co staje się w efekcie jedną z groźniejszych przeszkód do wzajemnego zrozumienia się i akceptacji. Umiejętność życia w czasie teraźniejszym, zdolność do uczuciowego reagowania na to jedynie, co dzieje się aktualnie — jest równoznaczne z opanowaniem podstaw sztuki życia. Należy również unikać tłumienia uczuć ¡negatywnych, gdyż zamykacie w sobie negatywnych emocji stanowi pierwszy krok do powstawania trwałych urazów u partnerów, a nawet ukrytej wrogości przekreślającej szansę na pełne wzajemne zrozumienie. Nie sprzyja również wzajemnej akceptacji i zrozumieniu współmałżonków stosowanie ciągłych ocen wzajemnego postępowania, wyrażanych najczęściej zbyt pochopnie f w zbyt dużym uproszczeniu .