Uczucia kochających się ludzi

Potrzebują jasnej i prostej komunikacji, zrozumienia i osiągnięcia przez małżonków pewnego stopnia empatii, która stanowi Oparcie dla wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Właściwe porozumienie, poprawne formy komunikowania się redukują wrogość powstającą na tle błędnego rozumienia, stając się podstawą poczucia spójności i jedności małżeńskiej. To zrozumienie i jedność związku jest wartością szczególnie cenną dla partnerów, ułatwiającą i zabezpieczającą realizację wielopłaszczyznowego „kompleksu uczuć” (za prof. Janem Szczepań- skini) w .małżeństwie, na który składa się: przywiązanie uczuciowe, atrakcyjność fizyczna, pożądanie seksualne, idealizacja wybranego towarzysiza życia, poczucie intymności związków łączących małżonków, liczenie na pomoc partnera w sytuacjadh trudnych, szukanie oparcia w nim, zrozumienia z jego strony, współdziałania itp. Dzisiejsza w:ięc miłość małżeńska to uczucie aktywne, twórcze, kształtujące model małżeńskiego związku. Do przeszłości należy już chyba rozumienie małżeństwa jako statycznego i formalnego sposobu na utrwalenie szczęścia we dwoje. Stąd też na z góry przegranych pozycjach stoją dziś kobiety, łdtóre w swej romantycznej fascynacji liczą wyłącznie na trwanie nieustannej i żarliwej miłości, stanowiącej pasmo nie kończących się uniesień małżeńskich. Niestety. Miłość nie jest dana raz na zawsze i o jej trwanie, rozwijanie i podsycanie trzeba dbać w każdej chwili małżeńskiego życia.