Mpwik praca do kitu

Współcześnie się twierdzi, że miłość łącząca kobietę i mężczyznę jest konsekwencją ich całego życia, w którym niemalże od okresu płodowego człowieka zbiera się doświadczenia uczuciowe, które rzutują na ostateczny kształt miłości w wieku dojrzałym. Psychologia rozwojowa ustaliła wyraźnie zaznaczające się fazy i etapy w rozwoju życia uczuciowego człowieka oraz jego zainteresowań erotycznych i seksualnych. Mówi […]