Pokłosie cda

Najczęściej całokształt zachowania się człowieka we współżyciu uczuciowym z innym człowiekiem jest wypadkową stanu istniejącego między powyższymi dwoma rodzajami uczuć (oprócz — oczywiście — wielu innych czynników osobowościowych). Przystępnie i obrazowo tłumaczy proces rozwoju uczuciowego człowieka Elżbieta Sujak. „Bogactwo uczuciowe pozostaje w człowieku początkowo — i najczęściej na długo splątane ‘ńiby zgiełk wielu instrumentów i […]