Czy odnaleziono Arkę Noego?

Biblia to święta księga chrześcijaństwa. Zapisano w niej wiele przypowieści i opowieści o królach, prorokach oraz liczne prawa, które legły u podstaw jednej z największych religii na świecie. Jedną z ważniejszych historii przedstawionych w Biblii jest potop. Miał być to kataklizm, który zabił większość żywych stworzeń na ziemi. Oprócz ludzi i zwierząt ukrytych w arce Noego, jedynego sprawiedliwego człowieka.
Wiele osób wierzy, że ślady po tej arce zostały odnalezione.

Góra Ararat, Turcja

Ararat to masyw górski, pochodzenia wulkanicznego. Leży w centrum Wyżyny Armeńskiej, na terenie Turcji, niedaleko granic państwa – 16 kilometrów od Iranu i 32 kilometry od Armenii.
Masyw składa się z dwóch szczytów – Wielkiego i Małego Araratu, mających odpowiednio 5137 metrów nad poziomem morza i 3896 metrów nad poziomem morza. Przy czym Wielki Ararat wnosi się ponad 4000 metrów ponad otaczającą go równinę. Fakt ten sprawia, że według wysokości względem tereny, jest wyższy niż Mount Everest i bez trudu można go dostrzec z Armenii.
W Armenii właśnie tradycyjnie uważa się, że na szczycie Wielkiego Araratu spoczęła arka Noego, po Potopie, kiedy ludzie i zwierzęta mogli opuścić statek. Wielu obecnie wierzy, że taka jest prawda.

Góra Ararat Arka Noego czy formacja skalna?

W 1948 roku na górze została odkryta nietypowa formacja skalna. Miała ona wymiary 156,64 metra na 26,66 metra. Skały odsłoniły to zjawisko po trzęsieniu ziemi.
Pierwsze zdjęcie lotnicze niezwykłego znaleziska zrobiono w 1959 roku. Drugie z 1960 zostało opublikowane w magazynie “Life”.

W 1977 roku badacz i amatorski poszukiwacz artefaktów biblijnych Ronald Wyatt zorganizował wyprawę archeologiczną na Ararat. Przez 15 lat prowadził badania, między innymi za pomocą wykrywacza metali i generatora częstotliwości.
Na podstawie tych badań Wyatt stwierdził, że odnaleziona formacja to wytwór ludzi, przypominający duży statek, arkę.
Brak zbiorników wodnych, gdzie takiej wielkości statek mógłby żeglować skłonił go zaś do tezy, że jest to arka Noego. Takie wnioski przedstawił tureckiemu rządowi.
Rząd turecki chciał sprawdzić wyniki badań. Powtórzenie badań zlecił naukowcom z tureckiego Uniwersytetu im. Atatürka. Jak ustalili badacze, na górze znajdują się pozostałości po dużym statku. Przemówić za tym miały głazy w pobliżu, które były używane jako balast na statkach.
Tak więc od 1987 roku teren jest pod ochroną jako pomnik przyrody.

Jako pomnik przyrody, gdyż nie jest jednoznacznie potwierdzone, że to arka. W latach 90. amerykańscy badacze pobrali próbki i powtórzyli badania na domniemanej Arce Noego. Z ich badań wynikało, że brakuje śladów skamieniałego drewna, albo innych oznak wskazujących, że byłby to statek.
Uznali to za formację geologiczną, przypominającą statek.