Bank spółdzielczy ząbkowice śl

Okres roman-tyzmu uczynił miłość tragiczną i wzniosłą. Postawił kobietę na piedestale ideałów. Stała się ona niemal mitycznym podmiotem uwielbienia. Miłość romantyczna, tragiczna, wzniosła i niepospolita była często niespełnieniem i cierpieniem. Goethe w Cierpieniach młodego Wertera stworzył model miłości powielony nie tylko w literaturze, ale także w życiu. Samobójstwa, których przyczyną było tragiczne, napotykające przeszkody uczucie, nie […]