Maria semczyszyn mąż

Przeciwstawiając tym miłościom niedojrzałym i romantycznym miłość pełną i dojrzały, psychologowie stwierdzają, -że powinna się ona cechować myśleniem realistycznym, umożliwiającym właściwe oceny i wybór partnera oraz ocenę własnego stanu uczuciowego zaangażowania. Szerszą charakterystykę i problemy miłości dojrzałej zawiera rozdział o „miłości małżeńskiej”. Tutaj tylko warto zaznaczyć, że te skądinąd słuszne cechy czy znamiona dojrzałego już uczucia […]