Zjawisko biologiczne

Trzeba też zrozumieć prawdę, wielokrotnie podkreślaną przez terąpeutów, że miłość jest zjawiskiem biologicznym, a więc zależnym od warunków współżycia ludzkiego . Na skuiteik ich zmiany musi dojść również do zmiany wzajemnego stosunku uczuciowego w małżeństwie. I dochodzi do tej zmiany bez względu na to, czy małżonkowie życzą sobie tego, czy nie. Zmiana ta dotyczy jakości uczucia, ale nie znaczy to wcale, że uczucie to musi się zmniejszyć czy jego jakość pogorszyć. W małżeństwie muszą przygasnąć negatywne uczucia towarzyszące miłości, aby współżycie było jak najbardziej harmonijne i jak najmniej konkurencyjne. W małżeństwie nie ma już bowiem miejsca na walkę o pożądanie, powinno dojść do niezakłóconej współpracy partnerów, a więc do stanu, w którym -naturalna sprzeczność wynikająca z niepewności związku uczuciowego będzie teraz zmniejszana do minimum. Małżonkowie powinni więc kochać się tak samo intensywnie jak przed zawarciem małżeństwa, a jednak inaczej. A więc jak?