Chlewnia kurtynowa

Prawdziwie romantyczna miłość miała bo-’ wiem w sobie wiele uroku i piękna,1 ale była nienaturalna i sprzeczina z – prawdziwymi potrzebami uczuciowymi człowieka. -Nie dążyła do duchowego i fizycznego zjednoczenia kochających się ludzi, ale kultywowała egoistyczną, uczuciową egzaltację, w której bardziej od podmiotu miłości kochało się własne do niego uczucie. Była to więc miłość typo- […]