Praca do kitu maflow

Sądzić można, że gdyby wychowawcy i rodzice umieli prawidłowo kierować rozwojem uczuć młodych ludzi w poszczególnych jego fazach,,wykorzystaliby szansę nabycia przez wychowanka cech i doświadczeń przeznaczonych dla kolejnych etapów jego biologicznego rozwoju, nie byłoby najpewniej tylu komplikacji w późniejszym, dorosłym życiu emocjonalnym. Szczególna rola w tej nauce miłości i kształtowaniu uczuć dziecka przypada rodzinie. Tutaj […]