Papis i wspólnicy

Trudno jest konkretnie określić wiek, w którym następuje dojrzałość uczuciowa — stwierdza Kazimierz Imieliński — gdyż istnieją w tym względzie ogromne różnice indywidualne, wahające się od uzyskania dojrzałości emocjonalnej w 18 roku życia i braku tych cech u osobników „po czterdziestce” . Autor ten precyzuje także sześć podstawowych elementów stanowiących o stopniu dojrzałości uczuciowej człowieka. […]