Praca do kitu lear

Te pierwsze doświadczenia uczuciowe odsłaniają również prawdę, czy nastolatek prawidłowo opanowuje umiejętność wyrażania własnych stanów emocjonalnych i czy przezwyciężył już często dotąd wstydliwe ich ukrywanie. Spostrzeżenia te powinny stanowić cenne wskazówki dla postępowania rodziców i opiekunów młodego człowieka, gdyż trudno sobie wyobrazić właściwy rozwój emocjonalny wychowanka bez kształcenia w nim umiejętności jasnego i bezpośredniego wyrażania […]