Poznanie, sympatia i narzeczeństwo

Ten przedmałżeński okres w czasie przeszłym miał kilka określonych kulturowo faz: poznanie, sympatia i narzeczeństwo związane z zaręczynami Współcześnie dość gruntownym przemianom uległy formy przedmałżeńskich związków. Miejsce tradycyjnego narzeczeństwa, które jeszcze w okresie międzywojennym było powszechnie przyjętym obyczajem, zajęło dziś „chodzenie ze sobą”. Wielu uczonych zastanawiało się, dlaczego obyczaj zaręczyn i narzeczeństwa, czyli proszenia rodziców o rąkę córki, wymiany pierścionków, oficjalnej obietnicy wzajemnej wierności, stopniowo zanika. Jest to tym dziwniejsze, że instytucja narzeczeństwa zdawała egzamin od tysiącleci. Niektórzy sądzą, że być może, obecnie młodzi ludzie uważają się (i mają do tego obiektywne warunki) za zupełnie dorosłych i niezależnych od rodziców, a więc mogących samodzielnie decydować o swoim losie. Przestały być również decydujące sprawy posagu, choć często takie na przykład wartości, jak: mieszkanie, zameldowanie czy studia odgrywają swoje znaczenie. Prócz tego może istnieć niechęć do narażania się na ewentualne impertynencje ze strony „teściów” nieakcep- tujących wyboru ich dziecka, a deklarowanie zobowiązań względem partnera jest uważane za sprzeczne z’ dobrowolnym doborem.