Problemy w związku

Oczywiście, że ta krótka charakterystyka nie jest w stanie wyczerpać ogromnego problemu źródeł i przyczyn konfliktów, jakie mogą wystąpić w związku dwojga ludzi. Ważne jest jednak, że znajomość tych podstawowych przyczyn y zakłóceń i konfliktów w pożyciu pary — podobnie jak znajomość podstawowych zasad współżycia i zachowania się w określonych sytuacjach życiowych, znajomość typów temperamentu i grożących każdemu związkowi niebezpieczeństw — pozwoli, przez wzajemne poznanie się i przystosowanie partnerów, na wypracowanie właściwych dla konkretnego związku dwojga ludzi najbardziej skutecznych mechanizmów przystosowawczych. W konsekwencji taki zasób’ wiedzy może w pewnej mierze zmniejszyć stopień zagrożenia i odsetek nieudanych i konfliktowych związków. Należy chyba żałować, że w naszym kraju kultura związku dwojga ludzi, kultura małżeńska nie stała się dotychczas nauką. Możliwe* że jednak do tego dojdziemy, biorąc pod uwagę chociażby walory trwałości małżeństwa dla dobra społecznego, jak i dla samej rodziny.