Ulec uczuciu miłości do osoby płci odmiennej

W literaturze przedmiotu spotyka się też często określenie pierwszego etapu narodzin uczuć mianem miłości romantycznej (Miroslav Plzak) lub nadaje mu się termin miłości erotycznej (Kazimierz Imieliński). W Słowniku języka polskiego zakochać się — znaczy „ulec uczuciu miłości do osoby płci odmienhej”. Wynikałoby z tego zrównanie miłości zakochania. Ale czy można zrównać pojęcia: być zakochanym i kochać — czy to naprawdę to samo? Czy można żyć normalnie będąc całe życie zakochanym, oczywiście nie w znaczeniu tego terminu w literaturze i poezji, ale w znaczeniu utrzymywania przez ęale życie najwyższego natężenia i ekspresji uczuć z pierwszego etapu miłości? Nie chodzi tutaj o spór w zakresie nazewnictwa dla okresu będącego narodzinami miłości, choć przyznać trzeba, że na przykład dosłowne tłumaczenie wyrazu „zakochać
się” („fali in lave”) z języka angielskiego znaczy: „wgaść w miłość”. Jest to znacznie trafniejsze sformułowanie dla tego etapu rozwoju uczuciowości niz w naszym języku. W okresie „zakochania się” chodzi o rzecz znacznie ważniejszą — o poznanie i zrozumienie stanów emocjonalnych charakterystycznych dla tego okresu miłości, uświadomienie sabie sensu i granic zakochania, a wreszcie zrozumienie przemijalności i do- raźności tego etapu miłości.