Miłość wymaga doskonalenia

Ale najpewniejsze jest to, że delikatna i subtelna struktura miłości wymaga od człowieka stałego doskonalenia jego osobowości, poszukiwania ciągle jiowych sposobów podsycania uczucia partnera, sur blimowania formy ujawniania uczuć i komunikowania własnych stanów emocjonalnych. Kultura miłości wymaga także poznania potrzeb uczuciowych partnera i ich spełniania zgodnie z jego życzeniami i oczekiwaniami. Warto pamiętać, i to na wszystkich etapach rozwoju uczucia, że miłość jest sprawą bardzo intymną, zamykającą się w kręgu dwojga ludzi. Kiedy przeżywa kryzys lub nękają ją chwilowe kłopoty spowodowane przez jednego z partnerów nie warto szukać pomocy u zaprzyjaźnionych osób, aby wywarły one swój wpływ na
postępowanie współmałżonka lub partnera. Jest to na ogół mało skuteczne i raczej pogłębia konflikty, dodając do nich oburzenie i niechęć jednej ze stron. Jeżeli szukać pomocy, to w powołanych do tego celu instytucjach, jakimi są poradnie przedmałżeńskie i rodzinne. Miłość nie lubi także rozgłosu nawet wówczas, gdy świeci pełnym blaskiem. Nie ma powodów, aby swoje uczucia manifestować głośno i publicznie. Nie jest to bowiem potrzebne na ogół ukochanej osobie, a przypadkowi obserwatorzy nie zawsze mają ochotę oglądać „szczęście j bliźniego”. Warto się z tym liczyć. j