Gdzie ci mężczyźni?

„Gdzie jesteście panowie z gardenią w butonierce, z wąsami wysztywnionymi bindą, z monoklem w oku, łowcy kobiet, svivevrzy wytrwali, zapuszczający wiecznie głodne spojrzenia w dekolty czy pod sute halki” . Lecz nie chodzi już o te mo- nokle i spojrzenia, ale faktycznie można odnieść wrażenie, że mężczyźni stępieli dzisiaj na obecność kobiet, że zanikają dla’ nich takie problemy, jak fa- ‘ scynacja płcią, tzw. „niezdrowa ciekawość”. Model wzajemnych stosunków młodych mężczyzn i kobiet * coraz częściej ma charakter „kumplowski”, w którym zapomina się o bardziej miękkich zachowaniach, galanterii, opiekuńczości itp. Stykamy się tutaj często z ujemnymi skutkami równouprawnienia, widocznymi szczególnie wyraźnie w stosunku mężczyzny do kobiety. Chodzi tutaj o brak delikatności w tym «stosunku, a także „równościowe” jej traktowanie, które w istocie zawiera nierzadko elementy brutalności, ujawnianej chociażby w języku używanym w obecności kobiet. Mieczysław Michalik podkreśla, że jest wiele, powodów społecz- no-historycznych przemawiających za potrzebą okazywania kobiecie szczególnego szacunku i delikatności, co nie ma oczywiście nic wspólnego ze śmieszną przesadą, pozą i sztucznością. Ale jest też wiele powodów, by utrzymywać, że przede wszystkim kobieta powinna okazywać szacunek wobec samej siebie, dbać o swą godność, by w ten sposób zmuszać do okazywania sobie szacunku.