Strona bierna present simple ćwiczenia

Czym jest w zasadzie strona bierna?

 

W gramatyce wielu języków z grupy indoeuropejskiej, a takim jest na przykład język polski czy angielski, wyróżnia się stronę bierną oraz czynną czasownika. Zacznijmy od przykładu w języku polskim, który uzmysłowi nam czym się różnią obie strony. “Kowalscy upiekli ciasto!” – tak krzyknęła nauczycielka podczas zebrania rady rodziców w szkole. Mimowolnie wyczuwamy, że w tym zdaniu, nacisk został położony na to, kto ową czynność wykonał; w tym wypadku rodzina Kowalskich. Zobaczmy jak wyglądałoby to zdanie w stronie biernej oraz jakie emocje wywoła w nas ta drobna zmiana: “Ciasto zostało upieczone przez Kowalskich”. Można też powiedzieć tak: “Ciasto zostało upieczone”. W obu przypadkach ważniejszy jest dla nas sam fakt upieczenia ciasta niż to, kto stoi za tą pracą. Strona bierna jest więc wykorzystywana, bardzo często, do manipulowania emocjami słuchaczy. Tę technikę do perfekcji opanowali wszelkiej maści politycy, coache itd.

 

Strona bierna present simple ćwiczenia. Skoro już wiem jak oddziałuje strona bierna na umysł odbiorcy, warto dowiedzieć się jak używać jej w języku angielskim. Naukę strony biernej najłatwiej rozpocząć od najprostszego z angielskich czasów – present simple. Wykonując starannie ćwiczenia gramatyczne powiązane ze stroną bierną w tym czasie, pozwoli nam w przyszłości łatwiej nauczyć się jej w kolejnych angielskich czasach jak past simple czy future perfect. Rozpatrzmy pierwszy przykład. “Dogs like bones” – psy lubią kości. Jest to zdanie w stronie czynnej. Zobaczmy jak wygląda zdanie w stronie biernej: “Bones are liked by dogs” – kości są lubiane przez psy!

 

Ogólny schemat powstawania strony biernej w czasie present simple

 

Przekształcenia zdania ze strony czynnej, w stronę bierną rozpoczynamy zawsze w ten sam niezawodny sposób. W pierwszym kroku zamieniamy podmiot z dopełnieniem, tzn. zdanie rozpoczynamy od dopełnienia (w naszym przypadku “bones”). Następnie w zdaniu występuje orzeczenie. Pojawia się czasownik “to be” odmieniony zgodnie z zasadami present simple, a następnie pierwotny czasownik, ale w trzeciej formie (past participle). Na koniec zdania wędruje dopełnienie, które wcześniej było podmiotem (w naszym przypadku “dogs”). Ćwiczenia powiązane ze stroną bierną w czasie present simple pomogą w naturalny i prawidłowy sposób wykorzystywać tą konstrukcję gramatyczną w mowie i piśmie.