Tępo człowieka

To ostatnie zjawisko częściej ma miejsce odniesieniu do przyczyn obiektywnych, zewnątrzpo- chodnych, które są stosunkowo najprostsze do usunięcia, gdyż leżą poza samymi partnerami. Do przyczyn obiektywnych zaliczamy na przykład zjawisko przyspieszonego tempa współczesnego życia człowieka, powodujące jego zmęczenie i zdenerwowanie, a w efekcie utrzymywanie się stanu niezadowolenia, co wpływa na drugiego partnera. Palszą, obiektywną przyczyną ewentualnych konfliktów i napięć w związku — mogą być kłopoty finansowe i trudności mieszkaniowe. Stała troska o codzienny byt może przysporzyć Sopotów i przyczynić się do powstawania stresów. Także niemożność odizo- ~ lowania się, choćby na chwilę, partnerów od osób nawet najbardziej bliskich (wskutek trudności mieszkaniowych) może doprowadzić — szczególnie ti osób nadmiernie wrażliwych — do zadrażnień i konfliktów .