Czułość i serdeczność

Od lat też wszystkie podręczniki o małżeństwie i o sprawach miłości dwojga ludzi niezmiennie podkreślają, że jednym ze szczególnie istotnych elementów, nieodzownych dla stworzenia harmonijnego małżeństwa, jest okazywanie przez obie strony czułości i serdeczności. Im więęej jest czułości we współżyciu małżeńskim, tym większa jest kultura tego współżycia. Czułość potrzebna jest przede wszystkim kobiecie, która tylko w takim klimacie znajduje odpowiednie warunki dla swojego rozwoju. Wiele kobiet wyraźnie stwierdza, że czułość męża ma dla nich większe znaczenie niż zaspokojenie seksualne, a poza tym brak czułości zmniejsza możliwości tego zaspokojenia,. Okazywanie uczuć w małżeństwie lub .w innym związku kochających się ludzi jest zjawiskiem -naturalnym i bardzo pożytecznym, gdyż wpływa na wzmożenie uczuć nie tylko u kobiety, ale równocześnie u mężczyzny, który je wyraża.’ Niepotrzebnie chyba niektórym ludziom (szczególnie ‘ mężczyznom) wpojono w procesie wychowawczym niewłaściwe przekonanie, że okazywanie uczuć jest wyrazem słabości. Nic bardziej mylnego. Okazywanie uczuć przez mężczyznę nie ośmiesza go i nie pozbawia „twardej męskości”, natomiast brak okazywania kobieci^ czułości i serdeczności na ogół ujemnie się odbija na całości współżycia związku. Pełne oschłości i dystansu zachowanie się obojga małżonków nigdy nie stwarza warunków do pełnego ich zespolenia. Zasady te — potrzeba okazywania czułości i serdeczności — obowiązują również przy współżyciu seksualnym. Nieodwzajemnianie czułości i pieszczot seksualnych przez jedną ze stron obniża siłę doznań rozkoszy u strony drugiej, a nawet. może z biegiem lat. stanowić przyczynę niechęci do współżycia seksualnego z partnerem.