Zdrada męża

Nie wolno „zdradzać” męża z niemowlęciem. Kiedy uwaga- żony koncentruje się wyłącznie na dziecku, mąż czuje się oszukany w swojej miłości i często w tym okresie rozchodzą się drogi małżeństwa. Wybrałem tylko kilka z tych nienaukowych refleks:]! i obserwacji szczęśliwych mężatek, służących im do budowy harmonijnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Każde małżeństwo, w zależności od sytuacji, osobowości współmałżonków, zarysowujących się konfliktów, doraźnych i perspektywicznych celów — może i powinno stosować rozmaite ‘strategie i odpowiednio „reżyserować” swoje postępowanie w różnorodnych etapach pożycia małżeńskiego. Wszystkie te działania służą przecież jednemu: osiągnięciu szczęśliwego pożycia małżeńskiego, odnawianiu więzi uczuciowej i jej rozwijaniu, zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że związek małżeński, podobnie jak uczucie miłości, nie jest wartością statyczną, ale ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom wraz z upływem lat i zmianami zachodzącymi w osobowości i postępowaniu współmałżonków. Problemy te nabierają szczególnego znaczenia w dobie współczesnej, kiedy coraz powszechniej zaczynamy mieć do czynienia z fenomenem aktywnego rozwoju emocjonalnego i współżycia seksualnego łudzi do późnej starości. Wydłuża się przecież . czas trwania życia i czas trwania małżeństwa. Również jest dłuższy okres aktywności zawodowej małżonków. Wszystko to sprzyja kontynuowaniu aktywności w sferze emocjonalno-seksualnej małżonków.