Ona potrzebuje czułości

Kultywowanie uczuć w małżeństwie polega między innymi na stałym ich zwracaniu ku małżonkowi i uzewnętrznianiu ich, na okazywaniu mu, iż jest nadal atrakcyjny, powabny, pociągający. Potrzebuje tego szczególnie kobieta, która pragnie być stale zdobywana i czuć się przedmiotem ciągłych trosk i zainteresowań ze strony mężczyzny. Również opanowanie tęsknoty za zmianą wrażeń i nie- poddawanie się nastrojom nudy, a także aktywne przeciwdziałanie im — ma duże znaczenie dla podtrzymywania siły uczuć. Znane jest przecież psychologiczne prawo stępienia, polegające na tym, że jeżeli działanie jednej i tej samej podniety czę sto się powtarza, to z biegiem czasu wywołuje ono coraz to słabszą reakcję. Może stać się przyczyną nudy w małżeństwie, jeśli mąż i żona nie będą się starali temu zapobiec przez wprowadzenie coraz to nowych elementów do ich życia miłosnego. Szerzej o tym traktowały poprzednie rozdziały. Tutaj warto tylko dodać, że to znudzenie,’ zniechęcenie, uświadomienie sobie niezgodności pomiędzy realiami codzienności a uprzednimi wyobrażeniami na temat małżeństwa następuje najczęściej i,narasta od drugiego okresu pożycia małżeńskiego, to znaczy od czasu, kiedy małżeństwo przekształciło się w rodzinę (dzieci w szkole podstawowej i wieku przedszkolnym) i trwa często aż do ostatniego okresu małżeństwa włącznie (gdy dzieci już się usamodzielniły). Podkreślam ten fakt świadomie,. gdyż praktycznie przez całe życie małżeńskie występuje potrzeba podtrzymywania i odnawiania uczuć i ustawicznego ich pielęgnowania.