Humory kobiety

Stąd też pojawiają się opinie tego typu: „Wśród nowych rysów psychicznych kobiety najważniejszym i najbardziej znamiennym jest dewaloryza- cja dziewictwa i honorowej nadwartości związanej z jego posiadaniem. W stanie dziewictwa dochodzi dziś do małżeństwa więcej chłopców niż dziewczyn, dla których dziewictwo stało się symbolem poniżenia i zależności. Kobieta dzisiejsza twierdzi, że akt seksualny nie ma sam w sobie żadnego znaczenia i że jego wartości i sens wynikają jedynie z intencji, w jakiej zostaje spełniony (…). Łączy się to u kobiet współczesnych z pragnieniem odwetu, które z całą świadomością popycha je do popełniania wszelkich możliwych zdrad, do jakich mężczyźni przyzwyczaili kobiety poprzednich pokoleń w ciągu wieków patriarchalnego panowania. Kobiety przyjmują też wszystkie fałszywe argumenty, którymi uzasadniali swe postępowanie mężczyźni…” (cytat z jednego z artykułów męskiego pióra licznie publikowanych na ten temat przed kilku laty na łamach miesięcznika „Więź”).