Praktyka małżeńska potwierdza

Kobiety są w tych różnorodnych strategiach i taktykach, służących osiąganiu małżeńskiego sukcesu, znacznie od mężczyzn mądrzejsze i potrafią dużo lepiej niż panowie organizować wspólne życie w ¡małżeńskim stadle. Zacytujmy tu przykładowo choć kilka „sprawdzonych” taktyk kobiecych, którymi podzieliły się szczęśliwe mężatki na łamach tygodnika „Kobieta i Życie”, biorąc udział w ankiecie pt. „Czy istnieje recepta na szczęście?” Oto one: Mądre kobiety akceptują swojego mężczyznę. Zaobserwowano, że mężczyzna, obojętnie — minister czy stolarz — każdy, odradza się, odzyskuje pewność siebie prtzy żonie, która w niego wierzy. A więc mężczyźni podziwiani przez żony mają większe życiowe szanse i dużą odporność na ciosy losu. Mężczyzna jest więc silny pod warunkiem pomocy psychicznej słabej płci. Tajemnica udanych związków — to zdolność do przyjmowania człowieka takim, jakim jest. Zda- niem szczęśliwych mężatek, tolerancja jest warunkiem dobrego pożycia. Chcąc w mężu mieć partnera, a nie doprowadzonego do ostateczności przeciwnika — trzeba zrezygnować z manifestowania swoich niezwykłych walorów, swojej władzy i swojej siły. Należy często pozorować — dla satysfakcji partnera — jego władzę w domu, wobec dzieci, czyli pozwolić mu zaspokoić potrzebę sprawowania władzy, na którą jest bardzo wyczulony.
Nie należy „obrażać się”. Najlepsze skutki przynosi „krótka pamięć” wzajemnych urazów i mie- wypominanie sobie ich pod żadnym pozorem i przy żadnej okazji.