Awans miłości w małżeństwie

Jeżelibyśmy zadali pytanie: jakie motywy skłaniają młodych ludzi do zawierania małżeństwa, większość odpowiedziałaby na pewno, że głównym powodem jest miłość, ponieważ żadne inne przyczyny nie mogą kierować młodymi ludźmi żyjącymi w warunkach naszego ustroju. Niektórzy, po chwili zastanowienia, dodaliby może, że odpowiedź ta stosuje się głównie do mieszkańców miast, ponieważ na wsi mogą się zdarzać jeszcze inne powody zawierania małżeństwa, jak potrzeba rąk do pracy .w gospodarstwie czy chęć powiększenia obszaru posiadanej ziemi . Nie wdając się w bliższą analizę zróżnicowania przyczyn zawierania związku w mieście i na wsi, można generalnie stwierdzić, że upowszechnia się w naszym kraju zasada swobodnego, indywidualnego wyboru współmałżonka, opartego na motywacjach uczuciowych. A więc miłość w małżeństwie wyraźnie awansowała. Badania naukowe, wypowiedzi małżonków, ankiety i sondaże wskazują, że potrzeba przeżywania miłości w małżeństwie jest dzisiaj powszechnie odczuwana we wszystkich środowiskach społecznych. Lektura materiałów autobiograficznych — plonu wielu konkursów i wypowiedzi na temat współczesnego małżeństwa i roli miłości — nasuwa socjologom i publicystom nawet takie określenia, jak: „eksplozja uczuć”, „awans miłości”, „wybuch aspiracji osobowościowych” itp.