Charakteryzując „prawdziwą” miłość, młodzież wymienia

Przyjaźń, sympatię, przywiązanie, podobanie się i uważa, że żadne z tych uczuć nie stanowi jeszcze o miłości. Duże znaczenie przypisują młodzi ludzie wzajemnemu zrozumieniu, szczerości, zaufaniu, poczuciu pewności, że kęcha się i jest się kochanym. Dziewczęta mówią ponadto o poświęceniu, wyrzeczeniu, potrzebie pomocy i zaspokojeniu jej przez miłość . Warto tu jednak zauważyć, że są to wypowiedzi — postulaty, które mogą nie znajdować odzwierciedlenia w rzeczywistym postępowaniu młodych, które nie muszą -być brane pod uwagę przy wyborze partnera do małżeństwa. „Model miłości «romantycznej» z jednej strony, a rozrywkowo-towarzyski wzór\chodzenia ze sobą z drugiej — podlegają istotnym przeobrażeniom wraz z nabywaniem własnych doświadczeń, zmieniają się wraz z wiekiem. Również wizja przyszłego związku i wyobrażenia o idealnym współmałżonku przybierają u młodzieży starszej bardziej sprecyzowany i realistyczny kształt…, im bliższa perspektywa małżeństwa, tym częściej pojawiają się wówczas takie dezyderaty, jak: zaradność życiowa, posiadanie zawodu, a także stworzenie oparcia w trudnych sytuacjach i pomoc w czynnościach domowych… W starszych grupach wieku ideał współmałżonka kawalerów i panien staje się coraz bardziej- podobny do ideału opisywane go przez ich rówieśników będących już po ślubie” . Idealna żona — zdaniem mężczyzn (pytanych o to przed i w trakcie małżeństwa) — to kobieta atrakcyjna pod względem seksualnym, nie zdradzająca i wierna, dobra i opiekuńcza, pracowita i obowiązkowa. Natomiast idealny mąż w opinii kobiet — to mężczyzna wierny, nie zdradzający, dobry i opiekuńczy, ponadto schludny, energiczny i zaradny, także pracowity i obowiązkowy .