Sprawy dwojga ludzi

Wiele jest spraw w codziennym związku dwojga ludzi, których należałoby unikać, tym bardziej że przecież z biegiem lat narasta sporo sytuacji osłabiających więzi małżeńskie, zwłaszcza początkowe uniesienia i skłonności. W sztuce współżycia dwojga ludzi chodzi więc głównie o to, aby swoim postępowaniem nie doprowadzać do osłabienia tych- więzi, postępować rozsądnie, unikać decyzji i kroków zbyt pochopnych, by w sytuacjach konfliktowych, trudnych, umieć się opanować, zachować się po prostu — kulturalnie. Ta stale podkreślana troska o zachowanie kultury w codziennym współżyciu dwojga ludzi jest tym istotniejsza, że przecież wiele, trudności i napięć, tak bardzo znaczących dla związków uczuciowych partnerów, źródła swoje znajduje zarówno w przyczynach subiektywnych, jak również obiektywnych, powstających niezależnie od nas samych. Wiedza o źródłach powstawania tych trudności może mieć istotne znaczenie dla współżycia partnerów, może przyczyniać się do częściowego zmniejszania napięć i zadrażnień, a nawet ich zupełnej likwidacji.