Poduszka masująca shiatsu opinie

Zatrzymajmy swoją uwagę przy treściach punktów pierwszego i ostatniego, tak istotnych dla rozwoju miłości, dojrzałości uczuciowej i ogólnej człowieka. Otóż uczucia, jakie przeżywa człowiek, można podzielić na dwie grupy: uczucia niższe, czyli takie jak: lęk, nienawiść, gniew, zazdrość oraz uczucia wyższe, czyli społeczne, takie jak: przyjaźń, miłość, poczucie obowiązku, sprawiedliwości, uczucia rodzinne, patriotyczne, estetyczne itp. Uczucia niższe są egoistyczne i pozwalają nie liczyć się z innym człowiekiem. Uczucia wyższe są powiązane z intelektem, a zatem doceniają i biorą pod uwagę interes innego człowieka, czego wymaga również życie w społeczeństwie. Wskazane więc jest rozwijanie i kształtowanie uczuć wyższych oraz eliminowanie lub podporządkowywanie im uczuć niższych,  które mają charakter prymitywny, szczególnie nie sprzyjający rozwojowi miłości.