Kobieta i Życie

Przy dzisiejszym oparciu małżeństwa na uczuciu dwojga ludzi, ,ich zabezpieczenie równowagi psy- choemocjonainej, wspólne przystosowanie się do siebie — urasta więc do jednego z najważniejszych celów, a jednocześnie problemów małżeństwa. Wiele doświadczonych i mądrych kobiet uważa (z ankiet redakcji „Kobieta i Życie”), że tajemnica udanych .związków małżeńskićh, udanej miłości polega na przyjmowaniu partnera takim, jakim on jest. Zdaniem szczęśliwych mężatek — tolerancja i akceptowanie swojego mężczyzny jest warunkiem dobrego pożycia małżeńskiego. Twierdzą one, że jeżeli już toocha się mężczyznę — to z całym dobrodziejstwem inwentarza, a nie tylko te jego partie, które wydają się nam szczególnie interesujące.
Bardzo praktycznymi wskazówkami są powyższe wypowiedzi szczęśliwych kobiet. Przecież dojrzała miłość to właśnie wyrażenie naszej gotowości do połączenia się z człowiekiem z krwi i kości — z jego wadami, przywarami i zaletami. To także umiejętność, chęć i odwaga walczenia 10 autentyczny kształt tej miłości, często w wielu ostrych i nawet dramatycznych spięciach, rodzących się w dynamicznych i zmiennych warunkach małżeńskiego współżycia. I nie starcia niszczą nasze uczucia, jak się dość powszechnie sądzi, ale najczęściej niszczy nasizą miłość brak lojalności względem partnera — zdrady psychiczne bardziej niż fizyczne. A także rozgłaszanie problemów, które należy załatwiać tylko we dwoje. Miłość to przecież intymna sprawa.