Realizacja fantazji

Miłość nieodwzajemniona może być realizacją fantazji i życzeń, kiedy aktualny związek nie zaspokaja różnych potrzeb. Inna wówczas osoba staje się dopełhieniem brakujących zalet, jest darzona miłością platoniczną, marzycielską. Podświadomie jednak wybiera się taki obiekt miłości, aby niemożliwe było jej spełnienie; Miłość nieodwzajemniona przynosi więc różne konsekwencje w życiu człowieka, «w zależności od motywów jej powstawania. Często pozbawia go radości życia i utrwala stany przygnębienia i pustki wewnętrznej, ale może też prowadzić do konsekwencji zdrowotnych (nerwice, choroby psychosomatyczne),, a nawet stanów agresji w stosunku do obiektu miłości lub siebie samego. Szerzej do reakcji człowieka na miłość nieszczęśliwą jeszcze powrócimy. Trudno jest tu radzić i dawać receptę na postępowanie „dotkniętemu” tą miłością. Każda- osobowość i sytuacja jest tu przecież inna. Z doświadczeń wiadomo, że nieodwzajemniona miłość wymaga własnego się z nią zmagania, a wszelka pomoc z zewnątrz może polegać tylko na okazaniu życzliwości i delikatności. Pomaga ,tu głównie, tak jak i we wszystkich przeżyciach uczuciowych, poznanie siebie samego, prześledzenie sytuacji, która doprowadziła do takiego stanu emocjonalnego. Często świadomość, dlaczego tak się stało, przynosi ulgę. Nie warto jednak, wobec braku perspektyw spełnienia miłości, uciekać w świat fantazji i marzeń, a także liczyć na łaskawy uśmiech losu, że wymarzony ideał obdarzy nas w końcu wzajemnością. Choć kto wie, w życiu bywają i takie przypadki. Lecz niestety — bardzo rzadko.