Narodziny uczucia

Jednak odwieczną też jest prawdą, że w pierwszym etapie narodzin uczucia, które określamy mianem zakochania, człowiek z zasady nie kieruje się rozumem i rzadko o nim pamięta. To właśnie w tym zasadniczym momencie narodzin miłości, kiedy nie potrafimy powiedzieć, zia co i dlaczego wybraliśmy właśnie tę kobietę czy tego mężczyznę — nasza miłość jest „ślepa” i „głucha” na świat zewnętrzny. Ale na to na ogół nie ma rady. Rozsądek staje się udziałem miłości dopiero w okresie późniejszym. W tym pierwszym etapie rozwoju uczucia wszystkie nasze myśli i postępowanie mają charakter emocjonalny, podporządkowuje się jemu nasza umysłowość, motywacje i zachowania. Wówczas właśnie poznajemy i odczuwamy najbardziej magię miłości, kiedy nasyceni intensywną uczuciowością żyjemy niejako w przestworzach, w nierealnym święcie naszych marzeń ubóstwiających ukochaną istotę. Barbara Łobodzińska pisze, że to romantyczne zamglenie okresu zakochania jest dla wielu ludzi nieodzowne i rzeczowy namysł mógłby tę miłość rozwiać. Klimat wątpliwości i niedomówień staje się niejednokrotnie warunkiem zaistnienia miłości. Autorka uiważa, że w takim kontekście nieważne stają się wszelkie namysły i rozwaga. Wzburzenie
zagubienie stają się właściwe stanowi zakochania. W takim zamęcie emocjonalnym nie ma miejsca na rozsądek. Wtedy nikogo nie należy i nie można pytać, za co kocha. Siła uczucia w okresie zakochania, częsta fascynacja partnerem pod wpływem pierwszego wrażenia — nasuwa porównanie stanu „zakochania się” z tzw. „zaślepieniem” lub „uwiedzeniem”. „Im silniejsze emocje, tym silniejsza koncentracja na przedmiocie je wyzwalającym, mówimy iwówczas o ‘fascynacji. Człowiek zafascynowany podąża za przedmiotem wyzwalającym silne zaangażowanie uczuciowe, zapomina o sobie, o swych potrzebach i obowiązkach, niezdolny do oderwania się. Obserwujemy niekiedy taką fascynację erotyczną u dojrzewających, ale także u dorosłych, co stają się nagle jakby głusi i ślepi na wszystko prócz przyzwalającego gestu przedmiotu fascynacji. Stąd właśnie wzięło się pojęcie «uwiedzenia»”