Nowy wzór męskości?

Współcześnie pojawia się zupełnie nowy typ mężczyzny, który potwierdzenia i przeżycia męskości poszukuje w rozwiniętej wrażliwości i uczuciowości, podobnej do wrażliwości i uczuciowości kobiety. „…Taki «antymężczyzna» dąży wyraźnie do przekreślenia resztek zewnętrznych różnic, dzielących od kobiety-dziewczyny, upodobnienia się do niej w stroju i fryzurze. Tworzy rozbudowaną, subtelną podkulturę płciowości, sublimowanego erotyzmu, gdzie zewnętrznie króluje specyficzna uroda i pełna równość w ^zachowaniu i obyczaju, a wewnętrznie występuje tendencja do poszukiwania intymnego, wielostronnego kontaktu z dziewczyną- -kobietą … Zdumiewające, w jak wielkim stopniu uniwersalnym sposobem przeżywania i uzewnętrzniania swojej płci staje się piosenka miłosna przesiąknięta sublimowanym erotyzmem, piosenka męska, chłopięca, często poetycka, niemal zawsze opiewająca kobietę i miłość jako cele najdoskonalsze i najwyższe. Cechy tego zjawiska, szokującego starsze pokolenia, a tak szeroko rozpowszechniającego się w świecie — odnajdywania nowego wyrazu i przeżywania męskości — pozostają w jaskrawej sprzeczności z tradycyjnym stereotypem płci. Tam męskość była synonimem ograniczenia — tłumienia i ukrywania Uczuć i potrzeb uczuciowych zredukowanych do «naturalnych» potrzeb prymitywnego, męskiego erotyzmu. Uczuciowość była synonimem płciowego samookreślenia i przeżycia kobiety, wyzutej najczęściej z praw do pełnego życia seksualnego. Była to jednak uczuciowość nieodwzajemniona w skali szerszych przeżyć przez mężczyznę. Zrównanie praw kobiety i odkrycie przez nią oraz swobodne ujawnienia własnych potrzeb i możliwości erotyczno-seksualnych — nie tylko nie upośledziło w niczym sfery jej wrażliwości uczuciowej, ale ją nawet wzbogaciło. Nowy, żywiołowo odkryty i szerzący się z szybkością płomieni wzór męskości, wylansowąny przez współczesne pokolenie młodzieży, jest już tylko propozycją znalezienia trafnej odpowiedzi na tę zupełnie nową sytuację i wyzwanie kobiety…” .