Dojrzałe uczucia “podstawą związku

O jaką więc miłość chodzi w małżeństwie? Jak to uczucie rozwijające się pomiędzy dwojgiem ludzi. ma się przyczynić do sukcesu ich małżeńskiego związku? Odwieczna prawda- głosi, że do małżeństwa trzeba dorosnąć, że trzeba być dojrzałym, mądrym człowiekiem, który potrafi sprostać obowiązkom wynikającym ze związania się ,z drugą osobą. Podobnie jest z miłością, która dorasta i dojrzewa wraz z rozwojem osobowośd ludzkiej. Małżeństwu potrzebna jest miłość głęboka, odpowiedzialne uczucie, które jednoczy zalecenia trzeźwego rozwoju i impulsów czarującego serca. A więc miłość dojrzała, odpowiedzialna, która ma w związku między kobietą a mężczyzną pomagać im w odnalezieniu celów życiowych, mobilizować do realizacji wspólnych planów, wspierać ich w przetrwaniu okresów wewnętrznych kryzysów i zewnętrznych zagrożeń małżeństwa. Bliżej precyzuje miłość dojrzałą Erich Fromm . Zgodnie z jego rozważaniami można by wymienić następujące cechy dojrzałego uczucia: aktywne skoncentrowanie się na, sprawach życiowych i rozwoju tego, kogo kochamy; odpowiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb fizycznych i psychicznych; szacunek dla tego, kogo kochamy, zdolność widzenia go takim, jakim jest i zdawania sobie sprawy z jego niepowtarzalnej osobowości; znajomość siebie, .znajomość partnera i wiedza o tym, czym jest miłość dojrzała.