Pęd do nauki

Marią Trawińska uważa również, że grupa rówieśnicza ogranicza pęd do nauki młodego człowieka, pracy zawodowej, planowania indywidualnego i autorefleksję, a wzmaga ¡natomiast zachowania zabawowe i orientację na modę . Wśród wpływów pozytywnych autorka wymienia: stworzenie przez grupę szansy uczestnictwa kulturowego (kino, teatr, wyjazdy z partnerami, wczasy, lektura modnej literatury), a więc funkcje poznawcze, gromadzenie doświadczeń; potrzebę kreowania swego środowiska wypoczynku, np. modernizacja mieszkania czy pokoju; dobór partnera „do chodzenia”, a następnie partnera małżeńskiego, połączony z potrzebą poznania cech innych ludzi, czasem i własnych; trening emocjonalny młodych ludzi. Ponieważ kontakty między członkami grupy rówieśniczej ,są bezpośrednie i swobodne, dorastający mogą się uwolnić od napięć ^emocjonalnych, wyrażać szczerze swe uczucia. Na przykład młodzieńcze sympatie wyrastające z grupy rówieśniczej są przez tę grupę uważnie .obserwowane i szczerze oceniane. Jeżeli uczucie pary jest odpowiedzialne i okazywane w ,uznawanych za właściwe formach, grupa przychylnie i z sympatią odniesie się do tego związlku. Jeżeli jednak jest to związek niedobry, w którym jedna strona jest wykorzystywana i poniżana, grupa ingeruje stanowczo i wyraża swoją dezaprobatę. Zmusza to sympatyzujących w sobie do przemyślenia własnego postępowania, uczy liczenia się z partnerem i normami obowiązującymi w społeczeństwie.